Lov om opphavsrett

Det er på ingen måte tillatt å kopiera, bruka eller ta skjermdump av desse bildene utan skriftleg samtykke frå fotografen. Alle bilder er beskytta av norsk lov om opphavsrett (Åndsverksloven). Ta gjerne kontakt på e-post eller kontaktskjema dersom du vil spørja om å få bruka eit bilde.

Nytt mobilnummer

Eg har fått nytt mobilnummer De når meg no på 913 73 093